บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

9ข้อ "เพื่อความสัมพันธ์ระยะยาว"

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 - 08:59 น.
AA 6
เครดิตภาพ:อ่อนหัดเรื่องรัก
เครดิตภาพ:อ่อนหัดเรื่องรัก

1. ทัศนคติเรื่องความรัก ต้องเป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน.

2. ไม่ตั้งกฎข้อห้าม จะช่วยทำให้เกิดการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

3. ทั้งสองฝ่ายให้อิสระในการใช้ชีวิตสนับสนุนในสิ่งที่อีกฝ่ายอยากทำ.  

    ให้เวลาส่วนตัว พื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน 

4. พูดกันตรงๆ  หากมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำในสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้  

5. ต้องมีกิจกรรมร่วมกัน และพูดคุยเรื่องต่างๆในชีวิตของกันและกันอยู่เสมอ

6. ไม่คาดหวังในความสัมพันธ์มากเกินไป. ทำทุกๆวันให้ดีและมีความสุขเท่านั้นพอ

7. ไม่ควรทะเลาะหรืองอนกันมากเกินไป ควรเปลี่ยนเป็นพูดจาด้วยความรู้สึกเข้าใจซึ่งกันและกัน  ต่าง         คนควรมีเวลาให้ต่างฝ่ายได้พูดและอธิบาย. และรับฟังกันด้วยใจจริง

8. เปิดใจยอมรับความแตกต่าง เกิดมาต่างพ่อต่างแม่ต่างสังคม  จะให้ใครมาเข้าใจเราทุกอย่าง       เป็นไปไม่ได้

9. ทุกอย่างต้องใช้เวลา  ทุกๆความสัมพันธ์ต้องใช้เวลา.  เวลาจะเป็นตัวชี้วัดความรู้สึกต่างๆได้ดี

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

9ข้อ "เพื่อความสัมพันธ์ระยะยาว"